W trakcie konsultacji, poświęcam czas Tobie.

To ty jesteś najważniejsza.

Pomogę Ci na drodze do rozwiązania. Do lepszego samopoczucia.

Podczas sesji łączę podejście psychologiczne z coachingowym.

Coaching to proces, w którym celem jest wzmocnienie Ciebie, oraz wspieranie w samodzielnym dokonywaniu zmian, w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby. Sesja coachingowa polega na:

 • Budowaniu relacji między nami,
 • Sprecyzowaniu, nad czym chcesz pracować,
 • Określeniu, jakie cele chcesz osiągnąć,
 • Ustaleniu, gdzie jesteś teraz i gdzie chciałabyś być pod koniec naszego spotkania,
 • Zadawaniu wielu pytań, inspiracji, motywacji – obudzeniu w Tobie chęci do zmiany,
 • Zastosowaniu technik i ćwiczeń pobudzających myślenie i ułatwiających wyjście poza znany schemat,
 • Wykorzystaniu wyobraźni i umiejętności kreowania obrazu siebie w przyszłości,
 • Uaktywnienia jeszcze nieodkrytych przez Ciebie zasobów,
 • Zwiększeniu Twojej motywacji do podejmowania nowych wyzwań.

Poprzez life coachingu pomagam swoim klientkom we wprowadzaniu pozytywnych zmian w życiu. Pracuję głównie z kobietami, pomagam im  uzyskać  oczekiwany balans pomiędzy czasem na pracę, a czasem wolnym, czasem dla rodziny, partnera, dla siebie, na swoje zainteresowania.

Zapraszam Cię na półgodzinną sesję wstępną, podczas której mamy okazję do wzajemnego  poznania się  oraz określenia  oczekiwań  i  zasad współpracy.

Wstępna sesja jest bezpłatna i może odbyć się w ramach spotkania osobistego(w Lublinie) lub w formie kontaktu przy pomocy Skyp’a, innych komunikatorów lub rozmowy telefonicznej.

Podczas wstępnej sesji:

 • poznamy się
 • zobaczysz jak pracuję i czy pasuje Ci nasza współpraca
 • określimy jakiego wsparcia oczekujesz
 • sprecyzujemy nad czym chcesz pracować
 • określimy częstotliwość i formę naszych spotkań

Podczas spotkań gwarantuje Ci pełną poufność, oraz pracę zgodną z kodeksem etycznym pracy psychologa oraz kodeksem etycznym ICF (http://icf.org.pl/pl98,kodeks-etyczny-icf.html).

– Monika Góźdź

psycholog

słucham/wspieram/pomagam