Coaching to proces, w którym celem jest wzmocnienie Ciebie, oraz wspieranie w samodzielnym dokonywaniu zmian, w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby. Sesja coachingowa polega na:

  • Budowaniu relacji między nami,
  • Sprecyzowaniu, nad czym chcesz pracować,
  • Określeniu, jakie cele chcesz osiągnąć,
  • Ustaleniu, gdzie jesteś teraz i gdzie chciałabyś być pod koniec naszego spotkania,
  • Zadawaniu wielu pytań, inspiracji, motywacji – obudzeniu w Tobie chęci do zmiany,
  • Zastosowaniu technik i ćwiczeń pobudzających myślenie i ułatwiających wyjście poza znany schemat,
  • Wykorzystaniu wyobraźni i umiejętności kreowania obrazu siebie w przyszłości,
  • Uaktywnienia jeszcze nieodkrytych przez Ciebie zasobów,
  • Zwiększeniu Twojej motywacji do podejmowania nowych wyzwań.

Specjalizuje się w life coachingu pomagając swoim klientkom we wprowadzaniu pozytywnych zmian w życiu. Pracuję głównie z kobietami dążącymi do osiągnięcia równowagi pomiędzy życiem zawodowym, a osobistym. Pomagam im  uzyskać  oczekiwany balans pomiędzy czasem na pracę, a czasem wolnym, czasem dla rodziny, partnera, dla siebie, na swoje zainteresowania.